Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

hướng dẫn cách đổi mật khẩu Wifi Totolink Viettel

Bình thường bạn đang sử modem Totolink cáp quang Viettel nhưng không biết làm sao để đổi mật khẩu Wifi. Sau đây hướng dẫn cách đổi mật khẩu modem totolink ViettelModem cáp quang totolink của Viettel cũng giống modem thông thường của một số nhà cung cấp dịch vụ khác.
________________________________________
hướng dẫn cách đổi mật khẩu Wifi Totolink Viettel

Bước 1: Từ giao diện màn hình Desktop bạn lựa chọn các trình duyệt Web thông dụng
Kế đến nhập vào tab address dải địa chỉ ip: 192.168.1.1 
Một bảng hiện ra yêu cầu bạn nhập vào username và password. Tại đây bạn nhập tất cả vào là admin

Bước 2: Tiến hành đổi mật khẩu Wifi modem Totolink viettel
Tại giao diện của modem Totolink bạn chọn vào Wireless >>> Security Settings >>> Preshared Key. Tại đây bạn nhập vào pass mà bạn muốn đổi

Kế đến nhấn Save để lưu lại mật khẩu mới đổi của mode

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét